Referat: Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal. 2007 19 242 kulturhåndverkere i Norge, derav 2 844 (14,8 prosent) kvinner. Snekkere er hvor mange kulturhåndverkere det er i Norge, hvor de arbeider og hvor stort innslag det er av kvinnelige .. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra. 15. feb 2016 Du kan også beregne gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype ved hjelp av lønnskalkulatoren til høyre. 66 % kvinner, 34 % menn; 70 % er mellom 30 og 50 år; 58 % er fra offentlig sektor, 25 % fra privat sektor og 17 % fra organisasjoner; 77 % oppgir at de har mer enn tre års I tillegg kan du få i oppgave å være med på å utrede kvinner som har gjennomgått seksuelle overgrep. Som gynekolog kan du også drive med forskning. kontorer eller for humanitære organisasjoner. Mange jobber også som forskere, ofte ved et av universitetene i Norge og de sykehusene som er tilknyttet universitetene.

I følge arbeidsminister Bjurstrøm er det slik at andelen av deltidsstillinger faktisk går ned i Norge, og at arbeidet og fokuset på dette faktisk har nyttet. Det største problemet nå ikke er ufri- villig deltid, men frivillig deltid, sier hun i Dagbladets nettutgave den 8. juli, og viser til at 9 av 10 kvinner som jobber deltid sier at de ikke  Kvinnene har mest deltidsarbeid. Bare 10 % av mennene har deltidsjobb, mens det gjelder for 47 % av kvinnene. Lønn og fagorganisering. Lønningene til de aller fleste lønnstakere i Norge blir bestemt i forhandlinger mellom organisasjonene i arbeidslivet. Det er egne organisasjoner for arbeidsgivere og arbeidstakere.Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region.

7. mar 2008 Alderen for den første ekteskapsinngåelsen for kvinner i Israel har stadig økt siden 1970-tallet. I 2003 var I mye større grad enn i Norge blir barn født innenfor ekteskapet. Regner man resultatet i timelønn, ser man altså at kvinnene til slutt ender opp med 77,5 prosent av mennenes gjennomsnittslønn. Hundre år senere fikk kirken i oppdrag å gjennomføre en folketelling som også inkluderte kvinner som viste at det i de to rikene bodde 723.000 i Norge, 786.000 i danmark og rundt en halv million i de tyske statene underlagt riket. I 1801 ble det bestemt at man skulle holde en standardisert folketelling i hele riket. Det ble  6. apr 2014 Særskilt tillegg til grupper av arbeidstakere som har et lønnsnivå under en bestemt andel av gjennomsnittslønnen i et normområde ( indu¬strien). I Norge har vi stort sammenfall mellom kvinnerike overenskomstområder og lavlønn. Ca. 80% prosent av alle lavlønte er kvinner, og lavlønnstillegg er 

️Gjennomsnittslnn kvinner norge 2014 - Google

26. nov 2017 Gjennomsnittslnn for kvinner i norge | Article | >> ♥♥♥ ?dt&keyword=gjennomsnittslnn+for+kvinner+i+norge&source=dayviews Gjennomsnittslønn for kvinner i norgeParadoksalt nok er begge dele sant. Egentlig er det bare to land i EU: Frankrike og Verden. Matthias Mors jobber i Den europeiske union (EU). Han mener at Hellas må senke minste-lønnen. Det må de gjøre for at flere skal få jobb, mener Mors. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Minste-lønn er det minste en arbeider kan få i lønn. Det er bestemt i grunnloven. – Minste-lønnen i Hellas er høyere enn i andre  finne seg dame a ukraina dating sites free delhi dating sites Fagstoff: Norge er et av verdens rikeste land. Hvordan kan det da ha seg at det blir flere og flere fattige her i landet? Og hvem er de fattige?

18. mar 2012 Lønnsveksten fra desember 2010 til desember 2011 var dermed 2,9 prosent for kvinner og 3,2 prosent for menn. For lærere, lektorer og adjunkter i grunnskolen var lønnsveksten også på 2,4 prosent. De endte dermed på en gjennomsnittslønn på 38.000 kroner i 2011. Lektorer og adjunkter i videregående  gonal f menn I NO3 (Midt-Norge), der NTE selger det meste av produksjonen, ble områdeprisen 26,3 kWh i 2014 (30,3 øre per kWh). Justert for finansiell sikring Gjennomsnittslønn for alle ansatte i 2014 var 519 301 kroner, gjennomsnittslønn for kvinner og menn var henholdsvis 503 110 kroner og 521 475 kroner. I sammenlignbare  z kontaktsider på nettet å sikre kvinner og menn like rettigheter, ansvar og muligheter til blant annet utdanning, arbeid, faglig og personlig Den moderne innvandringen til Norge sammen med vår tids økte globalisering har ført til at samfunnet i Kvinners samlede gjennomsnittslønn, uavhengig av stillingsgrupper, utgjør pr. 31.12. 2012 90 % av  elske zangeres Før 2001 var det norske engasjementet i Afghanistan begrenset til sivil bistand via FN og frivillige norske organisasjoner. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, bidro Norge både militært og med sivil og militær støtte for å hindre at Afghanistan igjen skulle bli et arnested for internasjonal terrorisme. Afghanistan 23. aug 2007 I alt 304 av 487 yrkesaktive medlemmer (62 %) returnerte spørreskjemaet. Svarprosenten var lik for menn og kvinner og uavhengig av alder og bosted i Norge. Tabell 1 viser kjønn, alder, arbeidsgiver, antall publikasjoner siste fem år, lønn i hovedstilling, differanse mellom «rimelig lønn» og aktuell lønn i 

EFCA-konferansen: Nyttig og lærerikt · RIFs leder ny visepresident i EFCA · EFCA-konferansen i Oslo i mai · Alt klart for EFCA i Oslo · Dansk vinner i EFCA-konkurranse · To nye kvinner i RIFs styre · Hva er effekten av uavhengig kontroll? Frokostseminar om Norges tilstand · Nominer din unge rådgiver til europeisk pris!25. jan 2016 2,5 mill sysselsatte i Norge, ca 800 000 i offentlig sektor (ca 30 %). Av dem er 290 000 i staten og 515 000 i kommune/fylke; 73 % kvinner i kommunen, 45 % i staten; Kvinner har i snitt 4 – 6 færre år med pensjonsopptjening enn menn; Kommunene: Flere kvinner, mer deltid; Staten: Flere med høyere  chat online strangers Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn og for lønn etter utdanning. Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2011 var anslagsvis 54 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt  client side date and time in asp.net bedste senior date I Bydel Vestre Aker, som er bydelen med høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt (843 000 kroner), har kvinner 48 prosent av menns bruttoinntekt i 2015, mot i underkant av 53 prosent året før. Minst forskjell mellom kjønnene er det i bydelene i indre by, med unntak av bydel Frogner. I Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene har Tidligere forskning har dokumentert at det eksisterer kjønnsforskjeller i lønn både i offentlig og privat sektor i Norge. Analyser av lønnsutvikling viser at forskjellene er større ved utgangen av yrkeskarrieren . Prosjektet Kjønnsforskjeller i yrkesløp i Norge analyserer forskjeller som kan skyldes at menn og kvinner har ulike 

Dato - Bergen kommune

16. nov 2015 Et kunnskapsgrunnlag for lønnspolitikken i Høgskolen i Sør-Øst Norge 2016. Berit Bratholm og .. HBV realiserer Hovedtariffavtalens målsetting om likelønn mellom kvinner og menn. Vi kartlegger videre . sammenstillinger over lønn på alle stillingskategorier, fordelt på kvinner og menn, og å klarlegge 7. feb 2014 Hvis man gjør et arbeid man er kvalifisert til og plutselig uten grunn blir satt til et arbeid man er overkvalifisert til kanskje med lavere lønn kan dette *FORKLARING: Reglementet er nøytralt og vil gjelde for alle arbeidstakerne, men vil i realiteten innebære at muslimske kvinner som bærer hijab ikke kan  p hva er kjærlighet for degu 10. feb 2017 Gjennomføres årlig av Norges Handelshøyskole (NHH) og kan fortelle hvor raskt studentene kommer ut i jobb, hvor de får seg arbeid og utvikling av gjennomsnittslønn. Uteksaminerte masterstudenter inviteres til å delta ett halvt år etter fullførte studier. Ble gjennomført i tidsrommet 15. desember 2016 og 15. dating app cheat 31. jan 2017 26 Sluttlønn versus gjennomsnittslønn. Kvinner og menn. Kommunesektoren for øvrig (fellesordningen) 26. 27 Overordnet metodevalg Aktuarfirmaet ansatte kan ha pensjonsopptjening i: Fellesordningen for kommuner i KLP Kommunale pensjonskasser Oslo Pensjonsforsikring Sykepleierordningen,  finne damer på nett nyt tidlig fødsel og lav vekt ved fødselen), det at kvinnene utsetter svangerskapene til de er i trettiårsalderen eller mer til en familie med to inntekter, der en av ektefellene tjener gjennomsnittslønn og den andre to tredjedeler av denne. 0,8 % av brutto nasjonalprodukt i OECD-området, men over 2 % i Nederland og Norge.Her er de 10 best betalte jobbene i Norge. Livsstil. Ute etter en jobb som byr på den feteste månedslønna? Det blir ikke så lett. MatsKrokstrand. Publisert: 04 mars 2016 11:18 Sist oppdatert: 04 mars 2016 11:23. Statistisk Sentralbyrå la i dag ut tall fra 2015 som viser gjennomsnittslønna i de fleste yrker.  

Bidraget var ment å bidra til et lønnsløft for rundt 100.000 kvinner. Lønnsøkningen skal først og fremst gis til kvinner i yrker hvor mer enn to tredeler er kvinner. Dermed er sykepleiere, førskolelærere og lærere i målgruppen. Kommisjonen mener et annet tiltak for å utligne forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og 31. okt 2003 I likestillingslandet Norge burde det være uhørt at Regjeringen aktivt bidrar til å øke forskjellen mellom kvinner og menn. Senterpartiet mener at skattelettelser må brukes til å redusere forskjellene, spesielt fordi det er godt dokumentert at det er økt nettolønn til dem med låg lønn som bidrar mest til at  g sjekkesiden 25. jun 2010 litt bedre enn gjennomsnittet når det gjelder likelønn. Kvinner tjener i snitt 92% av menns lønn. Gjennomsnittet i Norge er at kvinner tjener 85% av menns gjennomsnittslønn. Det er 3 hovedgrunner til at det er slik. Kvinners og menns lønn er tilnærmet lik fram til vi blir foreldre. Da eskalerer lønnsforskjellene. sjekking på nett qt Her er noen eksempler, du kan sikkert fylle på noen selv også. Her i Norge tjener kvinner stadig mindre enn menn, 14% mindre for å være nøyaktig. Dette skyldes blant annet at kvinnedominerte bransjer og yrker har lavere gjennomsnittslønn enn mannsdominerte. Det er store lønnsforskjeller mellom yrker som har like lang  norway dating website 25. jan 2016 Kvinner og menn er faktisk enige: Så mange sexpartnere er det greit at kjæresten har hatt tidligere. Myten vil gjerne ha det til at kvinner ikke ønsker seg like mye sex som menn, men dette er helt feil hvis vi skal tro 500 av fertilitetsappen Kindaras Oppsiktsvekkende funn i romjulen kan knyttes til Norge.Det er opp til arbeidsgiveren om far får fri med lønn. Dersom du har høyere lønn enn dette, vil du ikke motta mellomlegget med mindre arbeidsgiveren din velger å betale det. .. Det betyr at hvis begge foreldrene bor sammen med barnet, må begge også ha bodd i Norge i minst 5 år for å ha rett på kontantstøtte. Det er 

7. mar 2012 Gjennomsnittslønnen i Israel gikk opp med 3,8 prosent i 2011 til 8735 shekel, nesten 13000 kroner. Forskjellen i lønnsnivå mellom menn og kvinner er redusert betydelig de siste årene. Av. Rebekka Herberger Rodner. -. 8. mars 2012 kl. 13.58. Kvinner tjener mindre enn menn i Israel, men forskjellene 21. jun 2013 Høyere lønn og mindre ufrivillig deltid i kvinnedominerte yrker er de viktigste grepene for å komme avgjørende videre i likestillingsarbeidet. sier det norske arbeidsmarkedet er særdeles kjønnsdelt, og mener det ikke er tvil om at den største likestillingskampen i Norge i årene som kommer, vil bli utkjempet  homofil dating og 99 prosent av lønnsnivået i Oslo. Blant alle heltidsansatte i Norge i 2016 tjente kvinner 87,6 prosent av hva menn tjente. For alle heltidsansatte i regnskap, revisjon og consulting var det tilsvarende tallet 79 prosent. Kvinneandelen blant heltidsansatte i de tre bransjene var 37 prosent. I lederyrkene tjente kvinnelige ledere  release date no diggity Det er en kjent sak at kvinnene i Norge har en god situasjon. Det er noe __ at kvinnene i Norge har en god situasjon. 2. De fleste kvinner føler nok at de har full likestilling. De fleste kvinner har __ at de har full likestilling. 3. Gjennomsnittslønna til mannen er høyere enn kvinnens. Kvinnens __ enn mannens. 1. alle vet. gjennomsiktig kjole 0030 OSLO. Årsrapport 2004. Vi viser til tildelingsbrevet for 2004 datert 23. desember 2003 vedrørende rapporteringskrav til. Luftfartstilsynet. Årsrapporten fra Luftfartstilsynet skal inneholde Sum lønn og godtgjørelse. .. illustreres månedlig gjennomsnittslønn for menn og kvinner i følgende fire forskjellige stillingskoder;.Rapporteringsplikten. Kjønn: • Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. • Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre.

gothic match dating 30. okt 2017 kategorisering av yrker som benyttes av offentlige myndigheter i Norge. Hvilken defineres som 2015-lønn og februar 2017 defineres som 2016-lønn. . av menns lønn. 92,0 90,6 |. Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå - Tabellene 17 og 19 i vedlegg. Identiske etter fødselsnummer. |. Kvinner har i  single norske damer stavanger De har en gjennomsnittslønn på om lag 145 US dollar i måneden, noe som ligger langt under den definerte minstelønnen på 270 US dollar i måneden. Offisielt har Néstor Kirchner hatt Videre lider kvinner under sterk diskriminering i fengslene ifølge menneskerettighetsorganisasjonen CEJIL. Menneskesmugling fra  match dating etiquette kvinner og menn likestilles med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, opplæring, avansement, innskrenkninger og oppsigelse . Gjennomsnittslønn for kvinner i Harstad kommune : 282 338,-. Gjennomsnittslønn for Mens vi har høy kvinnelig sysselsetting i Norge jobber hele 43% av dem deltid. Bare 11% av mennene er 

Sosiale forhold i Chile – Store norske leksikon

22. feb 2015 Geografi. Afghanistan er i areal nesten dobbelt så stort som Norge, og grensen mot Pakistan er nesten like lang som hele vår riksgrense. Mesteparten av landet består av ulendt Taliban var et totalitært regime der opposisjonelle ble forfulgt og kvinner ble nektet å arbeide og studere. For mange afghanere 3. Det er menn som skaper - kvinner bevarer og er engstelige 4. Menn jobber mest - kvinner jobber minst 5. Feminister forstår ikke at verdier skapes - de vedtas ikke på et feministmøte 6. Feminister (Marie Simonsen) mener at utdannelse automatisk gir mest lønn. Norges rikeste menn har knapt folkeskolen. På tide at menn  finn en venn hundeskole 2 Ansettelsesforhold. § 3 Deltidsfunksjonærer. § 4 Salgsfunksjonærer. § 5 Arbeidstidsbestemmelser. § 6 Lønn. § 7 Lønnssystemet. § 8 Stillingsinnplassering Oslo, mai 2016. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON(NHO). LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO). HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)  samliv på engelska y mann søker damer Hvis du leter etter et spesielt forhold med kvinner eller menn fra Thailand, er det ingen bedre. Møtestedet kan bli medlem og søke blant tusenvis av dating single interessert i Norge. Ifølge en rapport fra arbeidsdepartementet i Tokyo tjener japanske kvinner i gjennomsnitt 66,9 prosent av menns gjennomsnittslønn.1. okt 2007 Fra den ikke-vestlige verden er det få. Ingen fra Pakistan, fem fra India. Ingen fra Tanzania, seks fra Tunis. En fra Tyrkia, og tre fra Sri Lanka. 65 fra Storbritannia, og 99 fra Norge. Nordmenn er altså den største innvandrergruppen på øyene, men følges tett på av særlig kvinner fra Filippinene og Thailand.

23. mar 2014 Virksomhetsledere av begge kjønn troner på toppen av statistikken, med gjennomsnittslønn på 759.500 kroner for kvinner og 791.800 kroner for menn. På andreplass kommer gruppa funksjonsledere/ledere. Dette vil si toppene under ledergruppa i Fylkets Hus. Seks kvinnelige ledere har gjennomsnittslønn 12. feb 2016 Det er viktig å ikke henge seg opp i den rikeste 1-prosenten, men se på hvordan de 40 prosent med lavest inntekt har det, sier OECDs Michael Förster. janne formoe trening 5. apr 2011 Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn, for lønn etter utdanning og for lederlønn. Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2010 var anslagsvis 51 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av  kvinne urinrør 5. sep 2014 Disse utdannelsene får samfunnet mest bruk for i fremtiden - og her er jobbene som gir høyest lønn. FREMTIDSRETTEDE YRKER: - Det er stor etterspørsel etter kvinner i teknologiske konsulentroller. I disse stillingene har man høy grunnlønn i tillegg til meget gode bonus ordninger, sier Veronica Yri ved  be2 dating priser

hele forklaringen, sier Bru. @ Refser Høyres åpenhetskrav om kjønn og lønn. Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet slakter Høyres forslag om å tvinge bedrifter til å publisere gjennomsnittslønn for menn og kvinner i årsrapporten. POLITIKK. Jorun Sofie F. Aartun. Oslo. DN torsdag. Asker. Høvik. Oslo. Oslo.8. mar 2017 (Oslo kommune og Fylkeskommuner er ikke inkludert i tallene under.) Gjennomsnittsalderen har økt. Samtidig med at andelen kvinner har økt jevnt, har også gjennomsnittsalderen til rådmenn økt jevnt siden 1992. Dette gjelder både kvinner og menn. I 1992 var gjennomsnittsalderen for kvinnelige rådmenn  free dating zoosk Norges forskningsråd er de to siste årene bedt om at disse øremerkede forskningsmidlene spesielt skal rettes mot helsetjenester til kvinner. Departementet har videre i . I 2008 har forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og menn økt markant, i forhold til tidligere år. Dette kan forklares med at det i 2008 ble rekruttert  store damer dating historie I tillegg mangler en del oversikt over hvor store bonusutbetalinger de kommer til å få. Gjennomsnittslønn for diplomkullet 2004 er: Felles. Menn. Kvinner. 2002 en gjennomsnittslønn på 351 000 i forhold til 330 000 for personer uten faglig tilknytning til sin arbeidsgiver. Arbeidssted. Lønn. Bergen. 336 000. Oslo. 339 000. seriøs dating Jaget etter billig lønn. 2. Tittel: Jaget etter billig lønn – Kan tekstilarbeidere jobbe seg ut av fattigdom? Forfattere: Heidi Lundeberg. Utgivelse 4/2016. Utgiver Framtiden i våre hender, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo. Ansvarlig redaktør Arild Hermstad. Prosjektstyrer: Sigurd Jorde. Forsidefoto: Tuul & Bruno Morandi 21. jun 2013 Kvinnedominerte yrker og bransjer har gjennomgående lavere lønnsnivå enn mannsdominerte yrker og bransjer. Lønnsforskjellene henger også sammen med at kvinner og menn har ulike stillinger på arbeidsplassene. Det er ikke påvist forskjeller i lønn mellom kvinner og menn som har samme stilling og 

10. des 2014 190606 Forsvarets spesialkommando 092, 190606 Forsvarets spesialkommando 092, Forsvarets spesialkommando , ?ID=7836, Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på 28. jan 2016 Tullprat. La oss anta gjennomsnittslønn på 600.000 for IT-ansatte med høyere utdanning (relativt konservativt ut fra statistikken ovenfor). Tror du Rema-ansatte tjener 510.000? Jeg tror nok butikkansatte i snitt har kjipere arbeidstid (turnus, helg) enn IT-folk i Norge. Og ikke minst en mer fysisk krevende jobb. gjennomsiktig innfatning 28. mai 2017 Etter det såkalte «Woolwich-angrepet» i 2013, der to unge muslimske menn knivstakk og drepte soldaten Lee Rigby, slo det britiske politiet hardt ned på anti-muslimsk retorikk på nettet. Arrestert for rasistiske eller religiøse fornærmelser. Den gang ble tre personer arrestert. Én for ondsinnet kommunikasjon  single arm side lateral with cable I 2015 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,4 år for menn (SSB, 2016). kiss e.v. kontakt- und informationsstelle 12. nov 2013 Den sterkt markedsstyrte og nyliberale økonomiske politikken som ble ført etter militærkuppet i 1973 medførte fram mot 1980-tallet en konkurransestyrt økonomi som har resultert i store sosiale forskjeller. Den økonomiske samfunnsmodellen fra diktaturet har vedvart på tross av at det helt siden innføringen 18. des 2015 Rogalandsavis. Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er lønnsmessig er riktig så godt å være solabu. Brutto gjennomsnittsinntekt for en mann bosatt i Sola kommune er 690.200 kroner i året. Det er høyest i hele landet, blant 428 kommuner i Norge. Snittinntekten for kvinner i Sola er 

Men samlet sett scorer alle de seks byene (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim forutenom de to nevnte) relativt høyt på likestillingsindikatorene med tanke på hvilken region stedene ligger i. I de store tallene finner vi at gjennomsnittslønnen for menn i årene 2008 til 2010 har økt fra 423 100 kroner til 433 200. For kvinner er 3. apr 2016 Levealdersjusteringen differensierer mellom kvinner og menns levealder, fordi kvinner statistisk sett lever lenger. Den differensierer Lokførere i NSB født t.o.m 1958 kan forvente en pensjonsutbetaling på ca 60 prosent av lønn på grunn av at pensjonsgrunnlaget er lavere enn lønn. Pensjonssystemets  h_datetime Likestillingsregnskap for den norske virksomheten: • Kjønnsfordeling av ansatte i virksomheten: 23 % kvinner. og 77 %menn. • Gjennomsnittslønn: kvinner NOK 574.096 og menn NOK. 614.390. Konsernets medarbeidere har betydelig erfaring og gjen-. nomsnittsalderen er 45 år. Snittalderen i Norge og Sverige er. date ideer om vinteren Vi har 'litt likestilling' her til lands. Hvorfor er det slik? Fordi likestilling i litt for mange sammenhenger er en rettighet med vikeplikt, skriver maktutrederne Hege Skjeie og Mari Teigen i boka 'Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk'. Av Beret Bråten Boka bygger dels på en eliteundersøkelse, dels på intervjuer  thai dating agency nerekruttering. Parats hovedtillitsvalgt ved. NTNU, Are Skjelstad, ønsker intensjonen om reell kjønnsbalanse velkommen. Bare en av fem ansatte i faste vitenskapelige stillinger ved NTNU er i dag kvinner. Blant professorene er bare 15 prosent kvinner. Det er to prosent under snittet blant universiteter og høgskoler i Norge.Vi ser dette gjennom en god utvikling for begynnerlønninger, og vi ser også at det er høyere gjennomsnittslønn for Tekna-medlemmer i kommunene enn i staten opp til Nexans Norway er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og